Wstecz
  • Książki
  • Artykuły
  • Seminaria
  • Wpisy w katalogach
MENU

Książki

Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową
Katalog Dobrych Praktyk cz. 2 - złap deszcz
Katalog Dobrych Praktyk - drogi
Komory - vademecum
Kanalizacja - projektowanie, wykonanie, eksploatacja
Odwodnienie dróg
Urządzenia kanalizacyjne
Wody opadowe

Artykuły

Warunki Techniczne.pl nr 31/2019 - Nowe "życie" wody deszczowej w mieście
Zeszyty naukowe - Inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska nr 8-9, 2013 - "Mała retencja - Komory i panele drenażowe - Agata Szymańska-Pulikowska, Mariusz Jurecki, Thomas Thornagel, Wolfgang Fischer
Magazyn Instalatora nr 8/2013 - "Zagospodarowanie podczyszczonych ścieków deszczowych. Rozsączanie w gruncie" - Rafał Wódkowski
Inżynier Budownictwa - Technika/Materiały i technologie 11.06.2013 - "Metody odwadniania dróg w XXI wieku" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Drogi Gminne i Powiatowe nr 3/2012 - "Drenaż" francuski szansą na skuteczne odwodnienie drogi?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Magazyn Instalatora nr 5/2011 - "Zagospodarowanie wód opadowych" - "Kropla do kropli" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
ABC Magazynu Instalatora nr 2/2011 - ABC kanalizacji - "Opad zmagazynowany" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Inżynier Budownictwa - Technika/Materiały i technologie 11.11.2010 - "Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych - cz. II - Odwodnienie wgłębne" - prof. UZ, dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytet Zielonogórski
Magazyn Instalatora nr 9/2010 - "Jak walczyć z powodzią? (2) - Woda w komorach" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Magazyn Instalatora nr 7-8/2010 - "Jak walczyć z powodzią? (1) - Retencja wskazana" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Przegląd Komunalny nr 4/2010 - "Warunki budowy urządzeń do alternatywnego zagospodarowania wód opadowych" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Magazyn Autostrady nr 11/2009 - "Odwodnienia dróg - bagatelizowany problem?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Magazyn Autostrady nr 11/2009 - "Zdaniem ekspertów - odwodnienie dróg"- Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Drogi lądowe, powietrzne, wodne nr 5/2009 - "Deszczowy kłopot naszych dróg - odwodnienia złe i dobre" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
ABC Magazynu Instalatora nr 3/2009 - ABC zagospodarowania wód opadowych - "Uliczny prysznic" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Drogi lądowe, powietrzne, wodne nr 11/2008 - fotoreportaż z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo" Zakopane 2008
Magazyn Instalatora nr 10/2008 - "Alternatywne odwodnienie terenu" - "Kanalizacja? Niekoniecznie!" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Polskie Drogi nr 10/2008 - "Odwodnienie dróg - dlaczego szukamy alternatywnych rozwiązań?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Drogi lądowe, powietrzne, wodne nr 10/2008 - "Zagospodarowanie wód opadowych - nowoczesne rozwiązania" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Magazyn Autostrady nr 10/2008 - "Złe odwodnienia - Jak unikać zagrożeń?" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Magazyn Instalatora nr 6/2008 - "Komory do infiltracji" - "Odpływ kontrolowany" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Magazyn Autostrady nr 5/2008 - "Czy wody deszczowe muszą stanowić problem? Odwodnienia przyszłości" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Wodociągi - Kanalizacja nr 4/2008 - "Alternatywa dla wód opadowych" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Magazyn Autostrady nr 7/2007 - "Zagospodarowywanie wód opadowych. Amerykańskie i polskie doświadczenia - część I" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Wodociągi Polskie nr 2/2007 - fotoreportaż z targów WOD-KAN 2007 w Bydgoszczy
Wodociągi - Kanalizacja nr 6/2007 - Systemy odprowadzania wód opadowych - raport - "Zagospodarowanie wód opadowych" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Wodociągi - Kanalizacja nr 6/2007 - Systemy odprowadzania wód opadowych - raport - "Zestawienie producentów i dystrybutorów skrzynek, komór oraz studni chłonnych. Stan na 15 maja 2007 r." - Katarzyna Błachowicz
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2007 - "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Aura nr 9/2006 - "Ekologiczne i ekonomiczne zagospodarowanie wód opadowych" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Magazyn Autostrady nr 7/2006 - "Skrzynki i komory drenażowe - część II" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, dr inż. Roman Edel
Magazyn Autostrady nr 6/2006 - "Skrzynki i komory drenażowe - część I" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz, prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, dr inż. Roman Edel
Ekologia nr 6/2006 - "Ścieki a przetwórstwo rolno-spożywcze" - Krystyna Gudelis-Matys, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Ekologia nr 2/2006 - "Zagospodarowanie wód opadowych" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Ekotechnika nr 2/2006 - "Ochrona wód - część VI" - Zdzisław Małecki
Ekotechnika nr 2/2005 - "Odprowadzanie wód deszczowych - tradycyjne i nowe rozwiązania" - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego nr 1/2005 - "Propozycje w zakresie projektowania alternatywnej kanalizacji wód opadowych - część 2" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Wiadomości Izby Projektowania Budowlanego nr 12/2004 - "Propozycje w zakresie projektowania alternatywnej kanalizacji wód opadowych - część 1" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Magazyn Przemysłu Rybnego nr 3/2004 - "Zagospodarowanie ścieków deszczowych w zakładach przemysłowych" - Krystyna Gudelis-Matys
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 2/2004 - "Kanalizacja wód opadowych, elementy rozwiązań alternatywnych" - dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 12/2003 - "Alternatywne rozwiązanie kanalizacji wód opadowych" - dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Przegląd Komunalny nr 5/2003 - "Infiltracja do gruntu - alternatywa dla tradycyjnej kanalizacji wód opadowych" - dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz
Rynek Instalacji nr 5, 6/2003 (Ukraina) - "Odprowadzenia wód deszczowych do gruntu" (wersja oryginalna) - dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz]
Magazyn Instalatora nr 12/2002 - "Wprost do gruntu" - dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Seminaria

VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa nt. "Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne" Łódź 2012 - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Miejskie programy wspomagające zagospodarowanie wód opadowych"
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z udziałem gości zagranicznych z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych" Wrocław 2008 - nt. "Problemy zagospodarowania wód opadowych" - prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Zagospodarowanie wód opadowych"
Konferencja naukowo-techniczna SITK nt. "Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo” Zakopane 2008 – Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz” Zagrożenia spowodowane złym odwodnieniem - jak ich unikać?"
I Krajowa Konferencja ARCHBUD nt. "Problemy współczesnej architektury i budownictwa" Kościelisko 2008 – Katarzyna Gudelis – Taraszkiewicz „Czy wody deszczowe muszą być problemem? Odwodnienia nowej generacji"
Konferencja naukowo-techniczna SITK nt. "Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo” Zakopane 2006 – Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Amerykańskie i polskie doświadczenia w zagospodarowywaniu wód opadowych z dróg, ulic i parkingów"
Seminarium szkoleniowe nt. "Wody opadowe. Status prawny, opłaty, technologie" Gdańsk-Sobieszewo 2006 - Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Zagospodarowanie wód opadowych - polskie doświadczenia w eksploatacji komór drenażowych"
Seminarium szkoleniowe nt. "Gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych” Gdańsk-Sobieszewo 2004 – Krystyna Gudelis-Matys, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Amerykański system gromadzenia i odprowadzania wód opadowych"
Seminarium szkoleniowe nt. "Odwodnienia drogowe ze szczególnym uwzględnieniem dróg szybkiego ruchu i autostrad” Poznań 2003 – prof. Dr hab. Inż. Ziemowit Suligowski, Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz "Zagrożenia związane z funkcjonowaniem odwodnień i kanalizacji wód opadowych"
Seminarium szkoleniowe nt. "Odwodnienia drogowe z uwzględnieniem autostrad i dróg szybkiego ruchu” Poznań 2000 – Tomasz Semka, Jacek Mąkinia, Katarzyna Gudelis „Komory drenażowe do odwadniania układów komunikacyjnych"

Wpisy w katalogach

Murator - Informator Instalacyjny 2009
Dom Polski 2009
Katalog Inżyniera Budownictwa Ogólnego 2008/2009
Magazyn Autostrady nr 5/2008
Aktualności Targowe - Liderzy Rynku 2008
Pejzaże Powiatu Gdańskiego 2008
Informator Rynkowy Budownictwa Jednorodzinnego 2008
Murator - Informator Instalacyjny 2008
Ekol-Unicon - Katalog 2008
Katalog Inżyniera Budownictwa Ogólnego 2007/2008
Informator Rynkowy Budownictwa Jednorodzinnego 2007
Murator - Informator Instalacyjny 2007
Magazyn Autostrady - ABC drogownictwa 2007
Ekol-Unicon - Katalog 2007
Ekologia nr 2/2007
Katalog Drogownictwa 2007 (cz. 1) i 2006
Rynek Instalacyjny nr 12/2006