Wstecz
  • Geowłókniny polipropylenowe
  • Geosiatki polipropylenowe
MENU

Geowłókniny polipropylenowe

Geowłókniny wykonane są z włókien ciągłych z polipropylenu. Są one szczególnie odporne na uszkodzenia podczas wbudowywania oraz odznaczają się wysoką wodoprzepuszczalnością i podwyższoną odpornością na promieniowanie UV.

Geowłókniny polipropylenowe – zastosowanie:

• stabilizacja podłoża, bowiem zwiększają stateczność oraz nośność podłoża z gruntów drobnoziarnistych,
• oddzielanie gruntu nasypowego od drobnoziarnistego podłoża w taki sposób, że nie dochodzi do wymieszania warstw,
• filtrowanie podłoża,
• wzmacnianie podłoża,
• jako filtr w systemach drenażowych, w których istnieje niebezpieczeństwo zatkania drobnymi cząsteczkami gruntu, gdyż
geowłóknina polipropylenowa zatrzymuje cząsteczki gruntu, zapewniając jednocześnie swobodny przepływ filtrującej
wody,
• jako zabezpieczenie przed erozją – wykorzystuje się je jako filtr przy wszystkich wodach płynących i stojących, gdzie
zachodzi niebezpieczeństwo erozji podłoża na skutek: prądu wody, falowania czy zmian zwierciadła wody.

Geosiatki polipropylenowe

Geosiatki polipropylenowe wykonane są z wysokowytrzymałych włókien poliestrowych powlekanych polimerową powłoką ochronną.

Przyczyn, dla których geosiatka polipropylenowa jest doskonałym materiałem do zbrojenia gruntów niespoistych gruboziarnistych, jest wiele. Charakteryzuje się ona wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy małym pełzaniu, a ponadto ma bardzo wysoką odporność na korozje – materiał nie straci swoich właściwości nawet po wielu latach w wilgotnym środowisku. Powłoka polimerowa dodatkowo zabezpiecza przed działaniem promieni UV.

Posiada różnorodne zastosowania, do których należy:

• zbrojenie nieumocnionych skarp,
• stabilizowanie gruntu w budownictwie kolejowym,
• fundamentowanie,
• przyczółki mostowe,
• budownictwo wodne i wiele innych.

Obszar zastosowań geosiatek polipropylenowych obejmuje:

• zbrojenie warstwy nośnej,
• konstrukcje z gruntów zbrojonych,
• stabilizację podłoża skarp, składowisk odpadów i zbiorników wodnych.